دستاوردها

  •         اولین و تنها دارنده نشان استاندارد در زمینه محصولات کنجدی
  •         واحد نمونه و برتر سازمان غذا و دارو در سالهای  ۱۳۹۱ ، ۱۳۹۳و ۱۳۹۴
  •         دارنده نشان حلال
  •         دارنده گواهینامه های استاندارد ISO9001: 2008 و ISO22000: 2005 در صنعت مواد غذایی
  •         کسب تندیس واحد نمونه از سوی سازمان غذا و دارو در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۳